Formål

Foreningens hovedformål er at samle medlemmerne til møder om aktuelle emner, som kan drøftes uformelt og under venskabelige former.

Medlemmer af foreningen har via netværket mulighed for at trække på den store viden, som foreningens mange medlemmer besidder.

Læs mere

Medlemmer

Foreningen har lidt over 200 medlemmer.

Som medlem kan optages personer, der indtager ledende stillinger i det danske søfartserhverv eller som besidder en særlige viden om bygning og drift af skibe.

Foreningen har også åbnet for tilgang af medlemmer indenfor offshore sektoren.

Læs mere

Nyheder

Kære Medlem

Der er åbent for tilmelding til dette års første foredragsaften "Ultra Deep Water Drilling" som afholdes 07. februar 2017 kl 18:30 - ca. 20.30.

Sidste frist for tilmelding senest
d. 02 februar 2017
Se invitationen under arrangementer HER 

 

 

* * * * *

 

Kære Medlem.

Referatet fra Generalforsamlingen som blev afholdt d.16 november er nu tilgængeligt på medlemssiden. 

Traditionen tro blev Generalforsamlingen afholdt på Restaurant Kanalen. Se billederne her

 

Kære Medlem,

Der er indkaldt til Ordinær Generalforsamling den 16.november 2016. Tilmelding kan ske til søfartsteknisk sekretariat på e-mail:  stf@dnvgl.com eller på 3945 4891

Se mere information under arrangementet her

 

 

* * * * * 

 

Kære medlem

Læs om vores seneste arrangementer på Medlemssiden.

 

******