Velkommen til Søfartsteknisk

Forening – Dit maritime netværk

Formål

Foreningens hovedformål er at samle medlemmerne til møder om aktuelle emner, som kan drøftes uformelt og under venskabelige former.

Medlemmer af foreningen har via netværket mulighed for at trække på den store viden, som foreningens mange medlemmer besidder.

Medlemmer

Foreningen har lidt over 200 medlemmer.

Som medlem kan optages personer, der indtager ledende stillinger i det danske søfartserhverv eller som besidder en særlige viden om bygning og drift af skibe.

Foreningen har også åbnet for tilgang af medlemmer indenfor offshore sektoren.

Nyheder

Kære medlem

Der er åbnet for tilmelding til forårets planlagte arrangement  med titlen ”Hvordan kan skibsfarten de-karboniseres i henhold til Paris-aftalen?”, ?” hvor tidligere CEO for DNVGL Henrik O. Madsen holder foredrag.

Arrangementet finder sted d. 18. maj kl. 18:30 på adressen Tuborg Parkvej 8 i Hellerup. For tilmelding og yderligere info se her!

* * * * *

Kære medlem

Læs om vores seneste arrangementer på Medlemssiden.

******

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com