Foredragsaften sammen med SAFT

Forsvarets opgaveløsning i Arktis - nu og i fremtiden.

- Belyst på baggrund af igangværende klimaændringer, kommercielle og politiske vilkår og et stærkt stigende aktivitetsniveau i Arktis.

Foredragsholder er Henrik Kudsk, som gennem sit mangeårige virke i Søværnet og senest som chef for Grønlands Kommando 2007 - 2012 på nærmest hold har oplevet de ændringer, der sker i Arktis som følge af stigende aktivitetsniveau forbundet med turisme, råstofudvinding og åbning af nye trafikruter.

 

Se invitationen her