Foredragsaften: SECA - og håndhævelse af reglerne

Søfartsteknisk Forening inviterer til foredragsaften under titlen "SECA –  og håndhævelse af reglerne". Fra og med 2015 står shipping industrien over for endnu en udfordring. SECA-kravet for svovludledning sænkes helt ned til 0,1 pct. Der er mange meninger om hvad der gøres og ikke mindst kan gøres. Til dette arrangement vil vi kaste lys over hvad der sker, nu og her, samt hvilke muligheder der kan være.

Se invitationen med yderligere informationer her