International regelstyring af overfladebehandling af skibe

Onsdag den 10. maj 2006 inviterer Søfartsteknisk Forening til informationsmøde om "International regelstyring af overfladebehandling af skibe".

Overfladebehandling af skibe er de seneste år i stigende grad blevet omfattet af international regelstyring. Eksempelvis indebærer allerede vedtagne bestemmelser i SOLAS, at regler for overfladebehandling af ballasttanke i bulk carriers skal træde i kraft den 1. juli 2006. Dog er der stadig ikke opnået enighed om indholdet af standarden herfor, og det er ikke blevet lettere at pnå enighe om enighed egter en beslutning i IMO om, at staandarden skal bælde ballasttanke i alle skibstyper...

 

Se invitationen her