Rederiernes markedsmæssige virkelighed

Onsdag den 22. maj 2013 inviteret Søfartsteknisk Forening til foredragsaften med overskriften: "Rederiernes markedsmæssige virkelighed".

Foredraget vil give os et kig ned i den markedsmæssige virkelighed, som rederierne befinder sig i, samt et indblik i den nuværende situation set i et længere historisk perspektiv.

Der belyses forskellige aspekter af den cykliske udvikling i shippingmarkedet, som den viser sig bl.a. i fragtmarkerne, skibspriserne og nybygningsmarkedet. Kom og hør nærmere til et foredrag, som ikke giver det sædvanlige mæglerbillede, men et billede fra en noget anden indfaldsvinkel.

 

Se invitationen her