Cookie Policy

Website usage of cookies

This website uses cookies for the following purposes:

Google Analytics – visitor statistics
In connection with member login

Overview

1. Owner Information

2. What are cookies?

2.1 For as long as cookies are stored

2.2 Deleting Cookies

2.3 How to Avoid Cookies

2.4 What Cookies are used for on our website

2.5 Google Analytics (Traffic Measurement)

1. Owner Information

This website is offered by:

Maritime Association
c / o Lloyd’s Register Consulting – Energy A / S
Strandvejen 104A
2900 Hellerup
Phone: +45 3531 1000
E-Mail: stf@lr.org

2. Cookies

This website uses Cookies according to the above purposes. A Cookie is a small text file stored in your browser to recognize your computer on subsequent visits. There are no personal information stored in our Cookies and they can not contain viruses.

2.1 For as long as cookies are stored

Cookies delete themselves after a certain number of months (may vary), but they are renewed after each visit.

2.2 Deleting Cookies

See instructions here: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 How to Avoid Cookies

If you do not want to receive Cookies, you can block them. See instructions here: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.4 What Cookies are used for on our website

Cookies are used to track statistics about the number of users, as well as information about gender, age, geography and interests of our users to customize content.

The site uses Cookies from the following third parties that have access to the cookies in question:

2.5 Google Analytics (Traffic Measurement)

The site uses cookies from Google Analytics to measure traffic on the site. You can opt out of Google Analytics cookies here: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

Cookies

Websitets brug af cookies

Dette website anvender cookies til følgende formål:

  • Google Analytics – statistikker over besøgende
  • I forbindelse med medlems log in

Oversigt

1. Ejer oplysninger

2. Hvad er Cookies?

2.1 Så lang tid opbevares Cookies

2.2 Sådan sletter du Cookies

2.3 Sådan undgår du Cookies

2.4 Hvad Cookies bruges til på vores website

2.5 Google Analytics (trafik måling)

 

1. Ejer oplysninger

Dette website udbydes af:

Søfartsteknisk Forening
c/o Lloyd’s Register Consulting – Energy A/S
Strandvejen 104A
2900 Hellerup
Telefon: +45 3531 1000
E-Mail: stf@lr.org

2. Cookies

Dette website anvender Cookies i henhold til ovenstående formål. En Cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores Cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares Cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du Cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Sådan undgår du Cookies

Hvis du ikke ønsker at modtaget Cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.4 Hvad Cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold.

Sitet anvender Cookies fra følgende tredjepart, der har adgang til de pågældende Cookies:

2.5 Google Analytics (trafik måling)

Websitet bruger Cookies fra Google Analytics til at måle trafikker på websitet. Du kan fravælge Cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

Tilmelding

6 + 8 =

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

Registration

10 + 14 =

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

Medlemskab

Som medlemmer kan optages personer, der indtager ledende stillinger i det danske søfartserhverv eller som besidder en særlig viden om bygning og drift af skibe.

Medlemskabet af foreningen er personligt.

Nye medlemmer må skriftligt foreslås til bestyrelsen af to medlemmer. Bestyrelsen afgør derefter, om optagelse kan finde sted. Beslutning om optagelse meddeles det nye medlem skriftligt. Afslås en anmodning om optagelse, gives forslagsstillerne skriftligt meddelelse herom.

Personer der ønsker at blive forslået som medlem af Foreningen, kan også rette henvendelse direkte til sekretæren (eller sekretærens sekretær), som herefter underretter bestyrelsen.

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

For Medlemmer

Denne side kan kun ses af medlemmer.

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

Arrangementer

2019

Kan vi nå klimamålene i 2050?

Årets første arrangement i Søfartsteknisk Forening tager fat i et af tidens hotteste emner og største udfordringer: Reduktion af skibsfartens CO2-udledninger. IMOs reduktionsmål er 50% absolut reduktion i 2050, hvilket kræver at drastiske midler og nye teknologier...

Generalforsamling 2018

Søfartsteknisk Forening inviterer til den årlige generalforsamling onsdag den 21. november kl. 20:00 i selskabslokalerne/annekset på Restaurant Kanalen, Christianshavn. Før generalforsamlingen, kl. 18:00 - serveres traditionen tro - middag bestående af kogt torsk med...

2018

Kan vi nå klimamålene i 2050?

Årets første arrangement i Søfartsteknisk Forening tager fat i et af tidens hotteste emner og største udfordringer: Reduktion af skibsfartens CO2-udledninger. IMOs reduktionsmål er 50% absolut reduktion i 2050, hvilket kræver at drastiske midler og nye teknologier...

Generalforsamling 2018

Søfartsteknisk Forening inviterer til den årlige generalforsamling onsdag den 21. november kl. 20:00 i selskabslokalerne/annekset på Restaurant Kanalen, Christianshavn. Før generalforsamlingen, kl. 18:00 - serveres traditionen tro - middag bestående af kogt torsk med...

2017

Kan vi nå klimamålene i 2050?

Årets første arrangement i Søfartsteknisk Forening tager fat i et af tidens hotteste emner og største udfordringer: Reduktion af skibsfartens CO2-udledninger. IMOs reduktionsmål er 50% absolut reduktion i 2050, hvilket kræver at drastiske midler og nye teknologier...

Generalforsamling 2018

Søfartsteknisk Forening inviterer til den årlige generalforsamling onsdag den 21. november kl. 20:00 i selskabslokalerne/annekset på Restaurant Kanalen, Christianshavn. Før generalforsamlingen, kl. 18:00 - serveres traditionen tro - middag bestående af kogt torsk med...

2016

Kan vi nå klimamålene i 2050?

Årets første arrangement i Søfartsteknisk Forening tager fat i et af tidens hotteste emner og største udfordringer: Reduktion af skibsfartens CO2-udledninger. IMOs reduktionsmål er 50% absolut reduktion i 2050, hvilket kræver at drastiske midler og nye teknologier...

Generalforsamling 2018

Søfartsteknisk Forening inviterer til den årlige generalforsamling onsdag den 21. november kl. 20:00 i selskabslokalerne/annekset på Restaurant Kanalen, Christianshavn. Før generalforsamlingen, kl. 18:00 - serveres traditionen tro - middag bestående af kogt torsk med...

Debataften: Er atomdrevne skibe fremtiden?

Søfartsteknisk Forening inviterer til et spændende debatmøde den 19. september 50% CO2-reduktion skal nås i 2050. Vil den nukleare energikildevære en del af svaret? Kom og mød: CEO Troels Schönfeldt, Seaborg Technologies; Professor Halvor Schøyen, University of...

Søfartsteknisk Forenings sommerarrangement 2018

SKONNERTEN ”HALMØ” Velkommen til Søfartsteknisk Forenings sommer fest 2018 Onsdag den 20. juni–Mødested Admiral Kaj (overfor Admiral Hotel) kl 16.45 med afgang kl 17. I år skal vi på rundtur på Øresund med skonnerten Halmø Der vil blive serveret en let maritim buffet...

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

Om os

Søfartsteknisk Forening er en næsten 100 år gammel forening for “Det Blå Danmark”.

Vi har bred fokus på aktuelle teknologiske, økonomiske og politiske emner indenfor det maritime område, og vi udveksler viden og synspunkter i foreningen via regelmæssige arrangementer såsom foredrag, møder, virksomhedsbesøg mm. Arrangementerne fokuserer på det fagligt relevante, men også på det kulturelle og sociale element, da foreningen lægger vægt på det personlige møde og på at styrke medlemmernes netværk.

Foreningens medlemmer er ledende personer fra rederier, offshore, klassifikationsselskaber, skibskonsulenter, forsikringsselskaber, motor- og udstyrsproducenter, skibsværfter, myndigheder m.fl.

Udviklingen indenfor det maritime område er i rivende hast, og vi stilles alle overfor mange komplekse problemstillinger og har dermed behov for viden og adgang til mange forskellige faglige kompetencer. Medlemmer af foreningen har mulighed for via netværket at trække på den store viden, som foreningens mange medlemmer besidder, og det er foreningens ønske at udbygge og vedligeholde netværket; blandt andet via foreningens hjemmeside.

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

 

Welcome to STF – your maritime network

About us

STF is a society for members engaged in the Danish maritime industry.

The focus for STF is on current technological, economic and political issues relating to the maritime industry in general and Denmark in particular.

Members

The society has a little more than 200 members.

To become a member of STF, it is necessary to hold a senior executive management position within the Danish maritime industry or be in possession of special knowledge for building and operation of ships an offshore vessels.

STF Events

Events are normally closed to non-members to allow free informed discussion on delicate subjects between industry professional members.

Events take place at regular intervals and generally number comprising 5 to 6 annually.

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

Member only

Denne side kan kun ses af medlemmer.

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

Membership

To become a member of STF, it is necessary to hold a senior executive management position within the Danish maritime industry or be in possession of special knowledge for building and opration of ships and offshore vessels.

The membership of STF is personal.

An annual membership fee is applicable to assist administration and management of the society.

Application for membership must be in written form and be supported by two current members for consideration by the management Board. The Board will decide if membership is granted at their sole discretion.

Persons applying for membership are welcome to contact the Secretary directly. The Secretary will then inform the Board.

Contact e-mail: stf@dnvgl.com

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

STF Events

Events take place at regular intervals and generally number comprising 5 to 6 annually.

The annual general meeting (AGM) is arranged each November and a social summer event including sailing and dinner is arranged each June.

The event program is not fixed as each event is arranged to allow focus on current topical issues. This flexibility allows for stimulated debate and discussion on current issues affecting the maritime industry and STF members.

Events are normally closed to non-members to allow free informed discussion on delicate subjects between industry professional members.

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

About us

STF is a society for members engaged in the Danish maritime industry. Established in 1915, STF has for many years been the forum for martime industry professionals to meet, discuss and debate topical issues.

The focus for STF is on current technological, economic and political issues relating to the maritime industry in general and Denmark in particular.

Through formal and informal meetings, seminars, lectures and company visits, STF provides a forum for members to share knowledge and exchange opinions on topical issues. STF regularly arranges social and cultural events to promote and encourage personal engagement, thereby strengthening the member’s professional network.

Members of STF are generally senior executives, high level management persons from shipping companies, offshore related industry companies, classification societies, marine consultants, marine insurance companies, marine engine and equipment suppliers, shipyards, maritime authorities, academia, Admiralty and other such related bodies.

Developent and growth within the maritime industry is accelerating, and faces many complex challenges. This creates a need for in-depth shared knowledge incorporating many different competences. Through STF, members have the opportunity to exchange and grow their knowledge to meet the rapidly increasing demands and expectations of the marine industry. It is the ambition of STF to extend and maintain the STF professional network throughout the maritime industry and through the STF website: www.sofartsteknisk.dk

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com

Velkommen til Søfartsteknisk

Forening – Dit maritime netværk

Formål

Foreningens hovedformål er at samle medlemmerne til møder om aktuelle emner, som kan drøftes uformelt og under venskabelige former.

Medlemmer af foreningen har via netværket mulighed for at trække på den store viden, som foreningens mange medlemmer besidder.

Medlemmer

Foreningen har lidt over 200 medlemmer.

Som medlem kan optages personer, der indtager ledende stillinger i det danske søfartserhverv eller som besidder en særlige viden om bygning og drift af skibe.

Foreningen har også åbnet for tilgang af medlemmer indenfor offshore sektoren.

Nyheder

Kære medlem

Der er åbnet for tilmelding til årest generalforsamling den 21. november.  Læs mere under Arrangementer eller klik her.

 

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnvgl.com