Medlemskab

Som medlemmer kan optages personer, der indtager ledende stillinger i det danske søfartserhverv eller som besidder en særlig viden om bygning og drift af skibe.

Medlemskabet af foreningen er personligt.

Nye medlemmer må skriftligt foreslås til bestyrelsen af to medlemmer. Bestyrelsen afgør derefter, om optagelse kan finde sted. Beslutning om optagelse meddeles det nye medlem skriftligt. Afslås en anmodning om optagelse, gives forslagsstillerne skriftligt meddelelse herom.

Personer der ønsker at blive forslået som medlem af Foreningen, kan også rette henvendelse direkte til sekretæren (eller sekretærens sekretær), som herefter underretter bestyrelsen.

Nyheder

Sommerfest 2024 (19/6 Raadvad Kro)

Årets sommerfest afholdes på Raadvad Kro med indlæg fra Maersk Supply Service: Wind Installation Vessel design Invitation (på Engelsk): Maersk Supply Service has designed and ordered a first-of-its-kind Wind Installation Vessel (WIV) that will make the Installation of...

CII – hvordan håndterer rederierne det?

Onsdag d. 24. maj 2023 Kl. 17.30 – ca. 19.00 Kom og hør hvordan hafnia og ultrabulk tackler det Vi har den glæde at invitere til et arrangement med Hafnia ved Jørgen Thuesen, VP og Head of Newbuilding & Projects samt Ultrabulk ved Claus Andersen, Head of Sales...

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8, 2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnv.com