Om os

Søfartsteknisk Forening er en næsten 100 år gammel forening for “Det Blå Danmark”.

Vi har bred fokus på aktuelle teknologiske, økonomiske og politiske emner indenfor det maritime område, og vi udveksler viden og synspunkter i foreningen via regelmæssige arrangementer såsom foredrag, møder, virksomhedsbesøg mm. Arrangementerne fokuserer på det fagligt relevante, men også på det kulturelle og sociale element, da foreningen lægger vægt på det personlige møde og på at styrke medlemmernes netværk.

Foreningens medlemmer er ledende personer fra rederier, offshore, klassifikationsselskaber, skibskonsulenter, forsikringsselskaber, motor- og udstyrsproducenter, skibsværfter, myndigheder m.fl.

Udviklingen indenfor det maritime område er i rivende hast, og vi stilles alle overfor mange komplekse problemstillinger og har dermed behov for viden og adgang til mange forskellige faglige kompetencer. Medlemmer af foreningen har mulighed for via netværket at trække på den store viden, som foreningens mange medlemmer besidder, og det er foreningens ønske at udbygge og vedligeholde netværket; blandt andet via foreningens hjemmeside.

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8

2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnv.com

Formål

Foreningens hovedformål er at samle medlemmerne til møder om aktuelle emner, som kan drøftes uformelt og under venskabelige former.

Medlemmer af foreningen har via netværket mulighed for at trække på den store viden, som foreningens mange medlemmer besidder.

Medlemmer

Foreningen har lidt over 200 medlemmer.

Som medlem kan optages personer, der indtager ledende stillinger i det danske søfartserhverv eller som besidder en særlige viden om bygning og drift af skibe.

Foreningen har også åbnet for tilgang af medlemmer indenfor offshore sektoren.

Nyheder

Der blev lyttet intenst og med eftertænksomme miner til det spændende oplæg om undervandsstøj. Tak til Danske Rederier for husly og traktement.

22. februar 2023 - Arrangement om undervandsstøj en ny udfordring for design og drift. Læs mere om arragenemter på linket nedenfor, og husk at du er velkommen til at invitere en kollega med, bare du giver sekretariatet besked om hendes eller hans navn på stf@dnv.com

Undervandsstøj - invitation

Formandens nytårshilsen til medlemmerne

Søfartsteknisk Forening - Nytårsbrev 2023

Generalforsamlingen 2022- referat og præsentation

sofartsteknisk.dk/referat-af-den-ordinaere-generalforsamling-i-sofartsteknisk-forening-onsdag-den-23-november-2022-kl-2030/

Inviterer til sommerarrangement på Raadvad Kro

Hvornår bliver Suez kanalen igen blokeret – kan det forhindres

Information om WMTC

UDLICITERING AF TEKNISK MANAGEMENT - FORDELE / ULEMPER

Indsatsen af Fregatten Esbern Snare i Guinea bugten

Se præsentationen fra arrangementet - Mærsk og Methanol

Mærsk og Matanol...

Hvad går det ud på?