Sommerfest 2024 (19/6 Raadvad Kro)

Årets sommerfest afholdes på Raadvad Kro med indlæg fra Maersk Supply Service:

Wind Installation Vessel design

Invitation (på Engelsk):

Maersk Supply Service has designed and ordered a first-of-its-kind Wind Installation Vessel (WIV) that will make the Installation of bottom-fixed offshore wind turbines up to 30% faster than theconventional jack-up method.


Combining technology and method, the new concept centres on the company’s patented locking mechanism, which will completely stabilise a feeder barge in rough waters, enabling the safe and efficient transfer of turbine components even in high sea states. The innovative solution will utilise a purpose-built feeder spread of tugs and barges to ferry wind turbine components and foundations to the wind park site, freeing the WTIV to remain on location to complete successive installations. The use of smaller feeder vessels will expediate the portside process by opening access to a greater number of smaller ports.

The concept will be presented by Morten Poulsen, Head of Newbuilding and Frederik Smidth, CTO from Maersk Offshore Wind

After Frederik Smidth & Morten Poulsen’ presentation, the
association invites everyone to dinner at the inn, hoping for many
good debates among the members.

Program:


 5.30-6pm – Welcome and drinks
 6-7 pm – Maersk Supply presentation
 7-10-ish pm – Dinner

Sign up:

Invite sent from the secratary via email, including a calander invite

CII – hvordan håndterer rederierne det?

Onsdag d. 24. maj 2023 Kl. 17.30 – ca. 19.00

Kom og hør hvordan hafnia og ultrabulk tackler det

Vi har den glæde at invitere til et arrangement med Hafnia ved Jørgen Thuesen, VP og Head of Newbuilding & Projects samt Ultrabulk ved Claus Andersen, Head of Sales & Purchase, Longtime Chartering, som vil sætte os ind i, hvordan de ser CII og dets indflydelse på deres forretning.

Hermed nogle af de spørgsmål, der vil blive taget op. 

 • CII benyttes til tider som et værktøj for et skibs energi effektivitet, men er det korrekt? Hvordan benyttes CII af rederiernes kunder og rederne selv?
 • Hvordan bliver CII indarbejdet i længere kontrakter? Bliver der skelet til at skibene skal leveres til samme A til E rating efter endt kontrakt?
 • Energi til cargo handling kan for de fleste skibe fratrækkes, men er det nemt at beregne og ikke mindst bevise ved en audit?
 • Hvordan har redernes kunder reageret på CII og kat. A til E? Er det noget redernes kunder forstår? Og hvilken reaktion er der på det?
 • Tror rederierne at deres kunder vil spørge efter kat. A til C skibe og undgå D & E? Eller er kunderne ligeglade?
 • Hvordan følger rederne CII over et kalenderår og er det vigtigt at vide, hvor man ender ved års slut?

Desuden vil Claus Andersen fortælle kort om Ultrabulks ammoniak drevet dry bulker projekt, der drives sammen med en stor amerikansk kunde.

Vi glæder os til at se jer.

Sted:

DFDS

Marmorvej 18,

2100 København Ø

Att. Jens Peter Baltsersen

Tætteste station er Nordhavn St

Parkering i betalingskælder foran hovedindgang

Tilmelding:

Via kalender invitation, som udsendes     af sekretariatet. Senest mandag 22. maj

Bemærk:

Arrangementet er åbent for gæster, der dog tilmeldes til sekretariatet

Referat af den ordinære generalforsamling i Søfartsteknisk Forening onsdag den 23. november 2022, kl. 20:30

Referat af den ordinære generalforsamling i Søfartsteknisk Forening onsdag den 23. november 2022, kl. 20:30

Antal tilmeldte medlemmer: 54

Fra Bestyrelsen var der afbud fra: Ingrid Marie V. Andersen

Referent: Bjarne Mortensen

Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og bemærkede at 54 deltagere var en form for rekord – i nyere tid.

1. Valg af dirigent

Tommy Bjørnstad blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Formandens beretning fra det forgangne år (beretningen er vedlagt som bilag 1) blev præsenteret. Beretningen blev godkendt af Generalforamlingen

3. Regnskab for Søfartsteknisk Forening.

Sekretæren gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer. (Bilag 2) Budget for 2022-2023 blev vist til Generalforsamlingens orientering. (Bilag 2)
Herefter blev diverse statistiker omkring medlemssammensætningen gennemgået. Kopi vedlagt som bilag 2.

4. Valg af bestyrelsen På valg var:

 • Ingrid Marie V. Andersen – ønskede genvalg
 • Michael Schmidt – ønskede genvalg

Genvalg blev godkendt af Generalforsamlingen. 5. Valg af revisor

På valg var:
• Jørgen Grastrup ønskede genvalg.

Genvalg blev vedtaget


6. Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen indstillede til at beholde de nuværende satser, hvilket blev vedtaget. 7. Fremtidige aktiviteter

Bestyrelsen orienterede kort om arrangementer, der er i støbeskeen. Herunder:

 • Ammoniak & alkoholer som fuel
 • Carbon capture & storage
 • Autonome slæbebåde
 • EEDI, EEXI, FuelEUMaritime, EU ETS, Cii, AER Hvad betyder det alt sammen?
 • Ammoniak motor, status fra MAN
 • Digitalisering
 • OMT og Ø-Færge projektet

8. Eventuelt.

Enkelte medlemmer har spurgt ind til, hvad kontingentet går til og da det de senere år har været tiltagende svært, at få alle medlemmer til at betale til tiden (mange rykkere) bad Bestyrelsen om Generalforsamlingens kommentarerer til de gældende kontingentsatser.

Efter nogen debat kunne det konstateres, at Generalforsamlingen fandt de gældende satser rimelige, og at der var opbakning til at fastholde kontingentsatserne.

Der blev stillet forslag om, at Foreningen kunne gøre brug af medlemmer som ambassadører, til at besøge mulige medlemmer, som vi ellers ikke er i kontakt med. Bestyrelsen vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde

Tommy Bjørnstad takkede for god ro og orden, og Bestyrelsen takkede herefter dirigenten for at styre generalforsamlingen med sikker hånd.

Referat af den ordinære generalforsamling i Søfartsteknisk Forening onsdag den 23. november 2022, kl. 20:30

Antal tilmeldte medlemmer: 54

Fra Bestyrelsen var der afbud fra: Ingrid Marie V. Andersen

Referent: Bjarne Mortensen

Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og bemærkede at 54 deltagere var en form for rekord – i nyere tid.

1. Valg af dirigent

Tommy Bjørnstad blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Formandens beretning fra det forgangne år (beretningen er vedlagt som bilag 1) blev præsenteret. Beretningen blev godkendt af Generalforamlingen

3. Regnskab for Søfartsteknisk Forening.

Sekretæren gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer. (Bilag 2) Budget for 2022-2023 blev vist til Generalforsamlingens orientering. (Bilag 2)
Herefter blev diverse statistiker omkring medlemssammensætningen gennemgået. Kopi vedlagt som bilag 2.

4. Valg af bestyrelsen På valg var:

 • Ingrid Marie V. Andersen – ønskede genvalg
 • Michael Schmidt – ønskede genvalg

Genvalg blev godkendt af Generalforsamlingen. 5. Valg af revisor

På valg var:
• Jørgen Grastrup ønskede genvalg.

Genvalg blev vedtaget
6. Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen indstillede til at beholde de nuværende satser, hvilket blev vedtaget. 7. Fremtidige aktiviteter

Bestyrelsen orienterede kort om arrangementer, der er i støbeskeen. Herunder:

 • Ammoniak & alkoholer som fuel
 • Carbon capture & storage
 • Autonome slæbebåde
 • EEDI, EEXI, FuelEUMaritime, EU ETS, Cii, AER Hvad betyder det alt sammen?
 • Ammoniak motor, status fra MAN
 • Digitalisering
 • OMT og Ø-Færge projektet

8. Eventuelt.

Enkelte medlemmer har spurgt ind til, hvad kontingentet går til og da det de senere år har været tiltagende svært, at få alle medlemmer til at betale til tiden (mange rykkere) bad Bestyrelsen om Generalforsamlingens kommentarerer til de gældende kontingentsatser.

Efter nogen debat kunne det konstateres, at Generalforsamlingen fandt de gældende satser rimelige, og at der var opbakning til at fastholde kontingentsatserne.

Der blev stillet forslag om, at Foreningen kunne gøre brug af medlemmer som ambassadører, til at besøge mulige medlemmer, som vi ellers ikke er i kontakt med. Bestyrelsen vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde

Tommy Bjørnstad takkede for god ro og orden, og Bestyrelsen takkede herefter dirigenten for at styre generalforsamlingen med sikker hånd.

Fil med præsentation fra Generalforsamlingen.

Wind Assisted Ship Propulsion

Præsentation fra webinar 24 februar 2021.

Is wind techniques one of the solutions towards the IMO 2030 CO2 efficiency goal?

By: Konstantinos Fakiolas, Naval Architect & Marine Engineer,MSc Ship Technology & Ocean Science NTUA

Wind energy harvesting for green propulsion is not the absolute solution to the total ship decarbonization, but it can undertake a noteworthy portion of the CO2 emissions during certain sea voyages.

In this arrangement, an overview of the available technologies will be presented along with their fundamental functions and performance principles in various wind conditions.

The interactions between the wind propulsion systems aerodynamics and deck structures, and the impact to the hull, rudder and propeller performance will be analysed.

Furthermore and not least, we will look at an overview of whatspecific operational and design restrictions are to be taken intoaccount for both existing ships and newbuildings, when such holistic considerations are to be made for Wind propulsion systems incorporation. Criteria for ship designers and operatorswill be discussed and empirical information will be provided for wind conditions assessment in the oceans where wind energy harvesting can be effected.

By means of regulatory compliance, the current development situation will be discussed related to the IMO EEXI/CII and Classification requirements. Comparative examples of grCO2/ton-mile reduction through different WASP technologies will be presented for various ship types and sizes.

Short Sea (Virtuelt arrangement)

Arrangement: Onsdag d 27/1 2021 (17.00 – ca. 18.30): Virtuelt arrangement.

Tilmelding: Via kalender invitation, som udsendes fra af sekretariatet

ER SHORT SEA TRANSPORTER LØSNINGEN PÅ ALLE TRANSPORT OG MILJØPROBLEMER?

Man kan dårligt læse om transport uden at short sea transport bliver udråbt som løsning en på alle transport og miljøproblemer. Hvis det er så fantastisk en løsning kan man jo spørge sig selv hvorfor der ikke er sket nogen nævneværdig udvikling i dansk short sea transporter i de seneste 10 20 år? Hvorfor kræver transportkøberne ikke kun sh ort sea transporter fra deres transportører? Hvorfor støtter Politikerne ikke short sea transporter økonomisk? Kan det være fordi der reelt ikke er de fordele og det potentiale man med rund hånd og uden dokumentation gentager i indlæg efter indlæg?


Vi vil gå bag udsagnene og præsentere fakta om short sea transporter og vi vil dokumentere de reelle udfordringer og baggrunde, både de kommercielle og miljømæssige, for den manglende udvikling af produkt et Vi vil præsentere en række konkrete fakta vedr. de forskellige skibstypers miljøforhold, primært i form af CO2 emissioner, men også med henblik på nogle af de sekundære emissioner. Miljøbegrebet vil blive udvidet specielt for Ro Ro skibsfartens vedkommende ved at se på Ro Ro skibenes totale miljøbelastnin g, herunder de økonomiske konsekvenser heraf.

v/ Niels Tolstrup, ejer af Strategic Advising. Niels har beskæftiget sig med short sea Transporter i store dele af Nordeuropa igennem ca. 20 år og er medforfatter af short sea rapporten fra DTU.


v/ civilingeniør Hans Otto Kristensen, ejer af HOK Marineconsult ApS. Han Otto er uddannet som civilingeniør fra DTU i 1979 og i sidste halvdel af hans karriere blevet inddraget mere og mere i bl.a. det maritime miljøarbejde, blandt andet IMO´s arbejde, hvor han bl.a deltager i MEPC arbejdet, som han har fulgt siden 2007, hvor han var med til at udarbejde en af de grundlæggende rapporter, der gav startskuddet til udviklingen af EEDI.