Om os

Søfartsteknisk Forening er en næsten 100 år gammel forening for “Det Blå Danmark”.

Vi har bred fokus på aktuelle teknologiske, økonomiske og politiske emner indenfor det maritime område, og vi udveksler viden og synspunkter i foreningen via regelmæssige arrangementer såsom foredrag, møder, virksomhedsbesøg mm. Arrangementerne fokuserer på det fagligt relevante, men også på det kulturelle og sociale element, da foreningen lægger vægt på det personlige møde og på at styrke medlemmernes netværk.

Foreningens medlemmer er ledende personer fra rederier, offshore, klassifikationsselskaber, skibskonsulenter, forsikringsselskaber, motor- og udstyrsproducenter, skibsværfter, myndigheder m.fl.

Udviklingen indenfor det maritime område er i rivende hast, og vi stilles alle overfor mange komplekse problemstillinger og har dermed behov for viden og adgang til mange forskellige faglige kompetencer. Medlemmer af foreningen har mulighed for via netværket at trække på den store viden, som foreningens mange medlemmer besidder, og det er foreningens ønske at udbygge og vedligeholde netværket; blandt andet via foreningens hjemmeside.

Nyheder

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8, 2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnv.com