Velkommen til Søfartsteknisk

Forening – Dit maritime netværk

Formål

Foreningens hovedformål er at samle medlemmerne til møder om aktuelle emner, som kan drøftes uformelt og under venskabelige former.

Medlemmer af foreningen har via netværket mulighed for at trække på den store viden, som foreningens mange medlemmer besidder.

Medlemmer

Foreningen har lidt over 200 medlemmer.

Som medlem kan optages personer, der indtager ledende stillinger i det danske søfartserhverv eller som besidder en særlige viden om bygning og drift af skibe.

Foreningen har også åbnet for tilgang af medlemmer indenfor offshore sektoren.

Arrangementer

Foreningen afholder hyppigt arrangementer, som du vil kunne finde mere info om på siden Arrangementer.

Her vil du bl.a. kunne finde info om kurser, foredrag, debat møder, generalforsamlinger,  referat af den ordinære generalforsamling mm.

Nyheder

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8, 2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnv.com