Wind Assisted Ship Propulsion

Præsentation fra webinar 24 februar 2021.

Is wind techniques one of the solutions towards the IMO 2030 CO2 efficiency goal?

By: Konstantinos Fakiolas, Naval Architect & Marine Engineer,MSc Ship Technology & Ocean Science NTUA

Wind energy harvesting for green propulsion is not the absolute solution to the total ship decarbonization, but it can undertake a noteworthy portion of the CO2 emissions during certain sea voyages.

In this arrangement, an overview of the available technologies will be presented along with their fundamental functions and performance principles in various wind conditions.

The interactions between the wind propulsion systems aerodynamics and deck structures, and the impact to the hull, rudder and propeller performance will be analysed.

Furthermore and not least, we will look at an overview of whatspecific operational and design restrictions are to be taken intoaccount for both existing ships and newbuildings, when such holistic considerations are to be made for Wind propulsion systems incorporation. Criteria for ship designers and operatorswill be discussed and empirical information will be provided for wind conditions assessment in the oceans where wind energy harvesting can be effected.

By means of regulatory compliance, the current development situation will be discussed related to the IMO EEXI/CII and Classification requirements. Comparative examples of grCO2/ton-mile reduction through different WASP technologies will be presented for various ship types and sizes.

Short Sea (Virtuelt arrangement)

Arrangement: Onsdag d 27/1 2021 (17.00 – ca. 18.30): Virtuelt arrangement.

Tilmelding: Via kalender invitation, som udsendes fra af sekretariatet

ER SHORT SEA TRANSPORTER LØSNINGEN PÅ ALLE TRANSPORT OG MILJØPROBLEMER?

Man kan dårligt læse om transport uden at short sea transport bliver udråbt som løsning en på alle transport og miljøproblemer. Hvis det er så fantastisk en løsning kan man jo spørge sig selv hvorfor der ikke er sket nogen nævneværdig udvikling i dansk short sea transporter i de seneste 10 20 år? Hvorfor kræver transportkøberne ikke kun sh ort sea transporter fra deres transportører? Hvorfor støtter Politikerne ikke short sea transporter økonomisk? Kan det være fordi der reelt ikke er de fordele og det potentiale man med rund hånd og uden dokumentation gentager i indlæg efter indlæg?


Vi vil gå bag udsagnene og præsentere fakta om short sea transporter og vi vil dokumentere de reelle udfordringer og baggrunde, både de kommercielle og miljømæssige, for den manglende udvikling af produkt et Vi vil præsentere en række konkrete fakta vedr. de forskellige skibstypers miljøforhold, primært i form af CO2 emissioner, men også med henblik på nogle af de sekundære emissioner. Miljøbegrebet vil blive udvidet specielt for Ro Ro skibsfartens vedkommende ved at se på Ro Ro skibenes totale miljøbelastnin g, herunder de økonomiske konsekvenser heraf.

v/ Niels Tolstrup, ejer af Strategic Advising. Niels har beskæftiget sig med short sea Transporter i store dele af Nordeuropa igennem ca. 20 år og er medforfatter af short sea rapporten fra DTU.


v/ civilingeniør Hans Otto Kristensen, ejer af HOK Marineconsult ApS. Han Otto er uddannet som civilingeniør fra DTU i 1979 og i sidste halvdel af hans karriere blevet inddraget mere og mere i bl.a. det maritime miljøarbejde, blandt andet IMO´s arbejde, hvor han bl.a deltager i MEPC arbejdet, som han har fulgt siden 2007, hvor han var med til at udarbejde en af de grundlæggende rapporter, der gav startskuddet til udviklingen af EEDI.